ชุดกีฬา ชุดสองชิ้น ผ้าที่มีคุณภาพสูง สวมใส่สบาย ยืดหยุ่น ระบายอากาศ กีฬาแห้งเร็ว / ฟุตบอล / ออกกำลังกาย / วิ่ง / กีฬาบาสเกตบอล 1909#

ชุดกีฬา ชุดสองชิ้น ผ้าที่มีคุณภาพสูง สวมใส่สบาย ยืดหยุ่น ระบายอากาศ กีฬาแห้งเร็ว / ฟุตบอล / ออกกำลังกาย / วิ่ง / กีฬาบาสเกตบอล 1909#

⭐วิธีทำความสะอาดและถนอมผลิตภัณฑ์⭐.1.ซัก ด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ – ซักด้วยมือ2.ซักด้วยน้ำยาซักผ้า ชนิดอ่อน3.ไม่ต้องรีด ห้ามฟอกสี ห้ามปั่นแห้ง4. ตากโดยการพาด อย่าใช้ที่หนีบ และของมีคม

⭐วิธีทำความสะอาดและถนอมผลิตภัณฑ์⭐.1.ซัก ด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ – ซักด้วยมือ2.ซักด้วยน้ำยาซักผ้า ชนิดอ่อน3.ไม่ต้องรีด ห้ามฟอกสี ห้ามปั่นแห้ง4. ตากโดยการพาด อย่าใช้ที่หนีบ และของมีคม

⭐วิธีทำความสะอาดและถนอมผลิตภัณฑ์⭐.1.ซัก ด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ – ซักด้วยมือ2.ซักด้วยน้ำยาซักผ้า ชนิดอ่อน3.ไม่ต้องรีด ห้ามฟอกสี ห้ามปั่นแห้ง4. ตากโดยการพาด อย่าใช้ที่หนีบ และของมีคม

รีวิว ชุดกีฬา ชุดสองชิ้น ผ้าที่มีคุณภาพสูง สวมใส่สบาย ยืดหยุ่น ระบายอากาศ กีฬาแห้งเร็ว / ฟุตบอล / ออกกำลังกาย / วิ่ง / กีฬาบาสเกตบอล 1909#

ชุดกีฬา ชุดสองชิ้น ผ้าที่มีคุณภาพสูง สวมใส่สบาย ยืดหยุ่น ระบายอากาศ กีฬาแห้งเร็ว / ฟุตบอล / ออกกำลังกาย / วิ่ง / กีฬาบาสเกตบอล 1909#
ราคา 145.00 บาท