เป้าซ้อมมวย เป้าซ้อมแตะ กระสอบทราย เป้าซ้อมมวย กระสอบชกมวย กระสอบทรายหนัง PU แบบตั้งพื้นกระสอบทรายตั้งพื้น เคลื่อนย้ายได้ง่าย ฐานมั่นคง พร้อมตัวดูดสูญญากาศพลังสูง เป้าซ้อมชก มวยไทย

เป้าซ้อมมวย เป้าซ้อมแตะ กระสอบทราย เป้าซ้อมมวย กระสอบชกมวย กระสอบทรายหนัง PU แบบตั้งพื้นกระสอบทรายตั้งพื้น เคลื่อนย้ายได้ง่าย ฐานมั่นคง พร้อมตัวดูดสูญญากาศพลังสูง เป้าซ้อมชก มวยไทย

-วัสดุอย่างดีไม่ขาดง่าย-ฐานสามารถใสทรายหรือน้ำได้เพิ่มความมั่นคงมีตัวดูสูญญากาศ-คืนรูปเร็ว-เสียงเบา-ซื้อแค่1ชิ้นได้ถึง3อย่าง-ซ้อมชก ซ้อมหลบ ซ้อมแตะ

-วัสดุอย่างดีไม่ขาดง่าย-ฐานสามารถใสทรายหรือน้ำได้เพิ่มความมั่นคงมีตัวดูสูญญากาศ-คืนรูปเร็ว-เสียงเบา-ซื้อแค่1ชิ้นได้ถึง3อย่าง-ซ้อมชก ซ้อมหลบ ซ้อมแตะ

-วัสดุอย่างดีไม่ขาดง่าย-ฐานสามารถใสทรายหรือน้ำได้เพิ่มความมั่นคงมีตัวดูสูญญากาศ-คืนรูปเร็ว-เสียงเบา-ซื้อแค่1ชิ้นได้ถึง3อย่าง-ซ้อมชก ซ้อมหลบ ซ้อมแตะ

รีวิว เป้าซ้อมมวย เป้าซ้อมแตะ กระสอบทราย เป้าซ้อมมวย กระสอบชกมวย กระสอบทรายหนัง PU แบบตั้งพื้นกระสอบทรายตั้งพื้น เคลื่อนย้ายได้ง่าย ฐานมั่นคง พร้อมตัวดูดสูญญากาศพลังสูง เป้าซ้อมชก มวยไทย

เป้าซ้อมมวย เป้าซ้อมแตะ กระสอบทราย เป้าซ้อมมวย กระสอบชกมวย กระสอบทรายหนัง PU แบบตั้งพื้นกระสอบทรายตั้งพื้น เคลื่อนย้ายได้ง่าย ฐานมั่นคง พร้อมตัวดูดสูญญากาศพลังสูง เป้าซ้อมชก มวยไทย
ราคา 2249.10 บาท